ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยการพิมพ์

0-5320-0900, 08-9651-4994, 09-2396-1465
ploy_printing@yahoo.com